Efektívne účtovníctvo s časovou rezervou

O nás

Spoločnosť Dávid Kundla ÚčtoFiškalsa zaoberá odborným poradenstvom a implementáciou vhodného nástroja softvérového riešenia. Pre podnikateľov na Slovensku vrátane účtovných kancelárií. 

    Implementácia, alebo návrh vhodného riešenia, ktoré šetrí náklady a zvyšuje efektivitu práce spočíva v analýze realizujúcich sa operácií s účtovnou a ekonomickou agendou.

    Druhoradou činnosťou nášho osvedčenia je vedenie účtovníctva a tvorba benefitov pre personálny manažment spoločnosti našich klientov. Svojou činnosťou chceme poskytnúť svojím klientom čo najlepšie riešenia k motivácií udržania zamestnancov v spoločnostiach.

Stručne zhrnutie poskytovaných služieb :

  • individuálna analýza potrieb zákazníka
  • prehĺbenie vedomosti súvisiacich s  efektívnym využívaním programu
  • konzultácia súčasných procesov v organizácií
  • podpora pri úprave a výbere nového riešenia
  • účtovná podpora - v individuálnom čase

Služby

Naša ponuka


  • podpora efektívneho využitia času digitalizácia
  • pomoc s prechodom účtovnej agendy do iného softvéru
  • odborné vzdelávanie od odborníka z praxe k účtovníctvu 
  • podpora pri účtovnej závierke pri do hľadávaní chybného zaúčtovania čiastok 
  • grafické zobrazenie dashboardu o aktuálnom stave majetku a nákladov a výnosov 

Zaistite si termín stretnutia online nižšie